KLUB PODJETNIKOV CELJE

ENGLISH | DEUTCH

Slovensko gospodarsko je bilo takoj po osamosvojitvi Republike Slovenije podvrženo temeljitim spremembam, preobratom in prehodu v tržno ekonomijo. Poleg politične osamosvojitve se je Slovenija soočila še z lastniškim ekonomskim prestrukturiranjem, ki ga je narekovala novo nastala zakonodaja. Slovenska podjetja so se ob zmanjšanju trga znašla v hudi krizi.

V takšnih razmerah se je ustanovil Klub podjetnikov Zlatorog, ki se tudi danes izkazuje na področju medsebojnega povezovanja, informiranja in prenašanja izkušenj med podjetniki in menedžerji. Pomembno vlogo igra tudi pri pospeševanju regionalnega razvoja.

Klub podjetnikov Zlatorog Celje je regijski klub podjetnikov in managerjev, ki je bil ustanovljen 20. marca 1992 na Teharjah na gradu Mlinarjev Janez. Nosilec ideje o ustanovitvi kluba je bil mag. Vladimir Bukvič, ki je tudi generalni sekretar kluba. Idejno zasnovo sta pripravila Bela Bukvič in Vladimir Bukvič. Prvi predsednik kluba je bil dr. Andro Ocvirk, tedanji podpredsednik Vlade Republike Slovenije.

Bela Bukvič je bil prvi generalni sekretar za kar mu je klub podelil plaketo prvega zaslužnega člana. Ime Zlatorog je klub dobil na osnovi internega razpisa med njegovimi člani. Predlagal ga je Mirko Krajnc.

Klub je bil ustanovljen v želji, da bi na organiziran način pristopili k razvoju podjetništva in podjetniške kulture in s tem k uresničevanju razvojnih ciljev neodvisne R Slovenije. Razlogi in namen ustanovitve kluba so bili tudi poslovnost, podjetništvo, vzgoja in razvoj poslovno-podjetniške (danes pa tudi menedžerske) kulture, izobraževanje in družabnost.

Klub podjetnikov ZLATOROG ima tudi svoj statut in kodeks, ki določa pravila notranjega življenja in odnosov med člani kluba ter etične standarde članov kluba.

VPIS SPREMEMBE IMENA

Republika Slovenije, Upravna enota Celje, Oddelek za upravne notranje zadeve je dne 5. oktobra 1999 izdal odločbo, s katero se je v register društev, ki ga vodi Upravna enota Celje, pod zaporedno številko 382 vpisala spremembo imena kluba, Statuta in njegova uskladitev z novim zakonom o društvih. Novo ime kluba je KLUB PODJETNIKOV ZLATOROG CELJE, s sedežem na Ulici XIV. divizije 14, 3000 Celje.