POSLANSTVO

Namen in cilji kluba

Klub podjetnikov Zlatorog je bil ustanovljen z namenom, da bi na organiziran način pristopili k razvoju podjetništva in podjetniško – menedžerske kulture in s tem pripomogli k uresničevanju razvojnih ciljev regije.

Namen in cilji Kluba podjetnikov Zlatorog so osredotočeni na:

1.   Poslovnost

 • poslovna srečanja,
 • sklepanje poslov.

2.   Podjetništvo

 • spodbujanje in ustvarjanje podjetniške klime,
 • oblikovanje skupnih stališč do pomembnejših razvojnih in drugih gospodarskih vprašanj,
 • predstavitev podjetniških projektov,
 • predstavitev novoustanovljenih podjetij,
 • spodbujanje inovativnosti,
 • podeljevanje priznanj in nagrad (Podjetnik leta).

3.   Vzgojo in razvoj poslovno – podjetniške kulture

 • organizirano pridobivanje novih znanj,
 • oblikovanje knjižnice s podjetniško literaturo,
 • usposabljanje podjetnikov skozi neformalne oblike, kamor spadajo razni seminarji, predavanja, okrogle   mize, strokovni paneli, podjetniške delavnice, strokovne ekskurzije in obiski uspešnih podjetij, razgovori z uspešnimi podjetniki, izmenjava podjetniških znanj in izkušenj, seznanjanje z novo zakonodajo …,
 • vzpostavljanje strokovnih povezav s sorodnimi institucijami doma in v tujini,
 • prirejanje kulturno – umetniških komornih prireditev in razstav.

4.   Izobraževanje

 • organizirano pridobivanje novih znanj,
 • oblikovanje knjižnice s podjetniško literaturo,
 • usposabljanje podjetnikov skozi neformalne oblike, kamor spadajo razni seminarji, predavanja, okrogle mize, strokovni paneli, podjetniške delavnice, strokovne ekskurzije in obiski uspešnih podjetij, razgovori z uspešnimi podjetniki, izmenjava podjetniških znanj in izkušenj, seznanjanje z novo zakonodajo …,
 • vzpostavljanje strokovnih povezav s sorodnimi institucijami doma in v tujini,
 • prirejanje kulturno – umetniških komornih prireditev in razstav.

5.   Družabnost

 • družabnost po delu,
 • poslovna družabna srečanja,
 • zasebna družabna srečanja,
 • športno – rekreacijska dejavnost,
 • družabne prireditve