BILANCE: Ali sta dobiček/izguba realno izkazana? (09.05.2024)