DIGITALIZACIJA V PODJETJIH IN SOOČENJE ZAPOSLENIH Z IZZIVI DIGITALNE TRANSFORMACIJE

Če se opremo na model poslovne odličnosti EFQM, potem mora podjetje izpolnjevati dvoje zahtev, obvladovati mora uspešnost svojega delovanja in obvladovati mora transformacije (spremembe). Zato mora biti inovativno, tehnološko napredno, znati mora izkoriščati podatke, informacije in znanje in usmerjati uporabo ključnih sredstev in virov v ustvarjanje dodane vrednosti. Nadalje pravimo, da zna odlično podjetje opredeliti potrebe po spremembah in transformaciji skladno z namenom, da prilagaja trenutno strategijo in obstoječ poslovni model, da vzpostavlja in uporablja agilne delovne pristope in pravočasno preoblikuje način ustvarjanja vrednosti. Učinkovitost in uspešnost poslovanja odličnega podjetja se med drugim kaže tudi v zagotavljanju sposobnosti, virov in orodij za razvoj, v izkoriščanju prednosti inovacij, v vrednotenju in izkoriščanju potenciala novih tehnologij in obvladovanju celotnega življenjskega cikla tehnologij.

V ta kontekst lahko postavimo naslednje izzive podjetij:

  • dvig pozitivnega pogleda na svet v različnih zahtevnih okoliščinah,
  • upravljanje sprememb s poudarkom na digitalizaciji s strani različnih generacij in
  • sodelovanje v okolju, ki se bliskovito spreminja.

V podjetjih je potrebno pri delu z ljudmi reševati probleme skozi proces digitalne transformacije. Tako je potrebno nenehno usposabljati ljudi, da se bodo laže prilagajali spremembam, potrebno jih je pripraviti, da bodo sledili spremembam v svojem okolju in jih pomagali implementirati. Pri tem se je potrebno zavedati, da med generacijami obstajajo bistvene razlike, ki jih je potrebno smiselno upoštevati v procesih digitalne transformacije. Ne nazadnje brez usklajevanja izzivov osebnega razvoja in sledenja tehnološkim spremembam ne bo napredka. V posamezniku moramo prepoznati, kaj ga motivira in kako ga naj odgovorni vodje v podjetjih motivirajo za spremembe.

S tem kratkim uvodnikom smo želeli soočiti na eni strani naraščajoči trend uvajanja novih tehnologij v naša podjetja, ki prinašajo v poslovanje velike spremembe in transformacije, in na drugi strani pripravljenost in usposobljenost zaposlenih, da se učinkovito spopadejo s temi izzivi. Pri tem še posebej izpostavljamo danes izredno aktualen sociopsihološki vidik digitalne transformacije.

Več o tem bomo spregovorili na prvem letošnjem strokovnem klubskem srečanju na temo

DIGITALIZACIJA V PODJETJIH IN SOOČENJE ZAPOSLENIH Z IZZIVI DIGITALNE TRANSFORMACIJE

v četrtek, 20. januarja 2022, ob 18. uri v sejni sobi družbe ETRA, d.o.o., Bukovžlak.

Naš gost bo priznani strokovnjak s področja klinične psihologije dr. Aleksander ZADEL, I INŠTITUT C.A.R. d.o.o., Koper, ki bo poskušal v svojem uvodnem predavanju odgovoriti na naslednja vprašanja:

  • Zakaj ima veliko ljudi velike izzive pri soočanju s spremembami in prilagajanjem tem spremembam?
  • Kakšen je koncept notranje motivacije po teoriji izbire?
  • Kaj je temeljni motivacijski dejavnik vsakega posameznika in kaj so gibala človeškega vedenja?
  • Kako negovati samomotivacijo in kako biti sam tista okoliščina, ki tudi drugim pomaga k motivaciji za spremembe?
  • Kako medgeneracijske razlike vplivajo na medsebojno razumevanje in sposobnost vključevanja sprememb v svoje življenje?
  • Kakšen je pravi pomen učinkovitega soočanja s tehnološkimi izzivi prihodnosti?

Srečanje in razpravo bo povezoval član kluba, sekcije Junior dr. Vladan MLADENOVIĆ, vodja projektov v razvoju v družbi HELLA Saturnus Slovenija d.o.o, Ljubljana. Pričakujemo, da se boste udeležili zanimivega srečanja v čim večjem številu in aktivno sodelovali v razpravi. V družbi ETRA, d. o. o. bomo storili vse potrebno, da bo strokovno srečanje izpeljano po zahtevah in predpisih NIJZ, vas pa prosimo, da s seboj prinesete zaščitno masko in ustrezno potrdilo PTC